Welkom


De Leeuwarder Reddingsbrigade is opgericht op 26 maart 1934 en aangesloten bij de KNBRD (Koninklijke Nederlandse Bond voor het Redden van Drenkelingen). De doelstelling van de vereniging is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Om dit doel te bereiken geeft de LRB een praktische opleiding in het redden- en verlenen van eerste hulp aan drenkelingen. Daarnaast worden er, met het oog op preventie, voorlichtingen en demonstraties gegeven op o.a. beurzen en scholen. Tevens worden de leden van de LRB regelmatig ingezet tijdens het bewaken van evenementen.

welkom

Over


Wij zijn een vereniging met 2 verschillende disciplines. Aan de ene kant zwemmen wij elke maandagavond in de Blauwe Golf te Leeuwarden en aan de andere kant, besteden wij veel tijd aan bewakingen, oefeningen en promotie-activiteiten.


Zwemavond


Tijdens onze lessen van 55 minuten, wordt er lesgegeven in reddingsbrigade technieken. Hierbij kan gedacht worden aan het zelfredzaam zijn in het water, maar ook hoe andere mensen op een veilige manier gered kunnen worden. Hierbij maken wij gebruik van hulp- of redmiddelen, zoals bijvoorbeeld touwen, reddingsklossen, of rescuetubes. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de zwemtechniek en conditie. Onze lessen zijn geschikt voor zwemmers van alle leeftijd, zolang je voldoende kunt zwemmen. Vanaf 18u starten de jongere groepen vanaf circa 6 jaar en wij eindigen de avond met meerdere volwassen groepen, waaronder een groep met 60+ leden. Er wordt lesgegeven volgens de diplomalijn van Reddingsbrigade Nederland.
Gezelligheid is net zo belangrijk, als het aandacht besteden aan techniek en ontwikkeling.
Ook kun je eens langskomen om te kijken, of voor een gesprek. Wij zijn elke maandagavond tussen 18.00u en 21.00u aanwezig in het zwembad de Blauwe Golf te Leeuwarden, met uitzonderingen van enkele vakantiedagen. (zie agenda voor deze specifieke data)

Onze lestijden zijn:
6 t/m 13 jaar: 18.00u - 18.55u
14 t/m 20 jaar: 19.05 - 20.00u
20 t/m 60+ jaar: 20.05 - 21.00u
Leeftijdsgrenzen zijn indicaties.


Bewakingen, oefeningen en promotie-activiteiten


Naast onze zwemavond, kan de opgedane kennis toegepast worden in de praktijk. Hiervoor bewaken wij meerdere evenementen per jaar en maken daarbij gebruik van onder andere boot en walpatrouilles. Tijdens deze bewakingen komt een stuk vaartechniek, toezicht, eerste hulp en portofoon-communicatie naar voren. Er zijn jaarlijks meerdere regionale en nationale oefeningen voor onze rampen-eenheid. Een rampen-eenheid bestaat uit een boot inclusief bemanning en chauffeur. Deze kan ingezet worden bij bijvoorbeeld een dijkdoorbraak overal in Nederland. Tijdens deze oefeningen wordt er getrained op samenwerking en communicatie met overige reddingsbrigades en andere hulpverleningsinstanties, zoals de brandweer en het rode kruis. Ook komende wij graag bij scholen, andere verenigingen of bijvoorbeeld braderieën langs voor het geven van een presentatie, demonstratie of een workshop. Deze activiteiten behoren ook tot onze doelstelling: preventie in de breedste zin van het woord.

boot

Bestuur en Commissies


Naast het dagelijks bestuur, telt onze vereniging nog een technische en een buiten commissie.

Voor contact met het bestuur kunt u mailen met:
leeuwarderreddingsbrigade@hotmail.com


Onze technische commissie gaat over het reilen en zeilen van onze trainingsavond. Daarnaast organiseerd deze commissie ook evenementen, zoals de clubkampioenschappen, STA-afstandszwemmen en de examens.

Voor contact met de technische commissie (TC) kunt u mailen met:
lrb.afd.tc@gmail.com


Onze buiten commissie gaat over de evenementen buiten onze reguliere trainingsavond. Deze bestaan onder andere uit: bewaken bij evenementen, roeien, vaartrainingen en promotie werkzaamheden, zoals voorlichtingen en demonstraties.

Voor contact met de buiten commissie (BC) kunt u mailen met:
rbleeuwardenbc@hotmail.com

Agenda


Nieuws


Foto's.


Door de jaren heen hebben wij de nodige foto's verzameld. Hieronder vindt u een impressie.
Klik op een van de foto's om naar het volledige overzicht te gaan.

Giften


Onze vereniging werkt op een 100% vrijwillige basis. De benodigde materialen moeten periodiek vervangen worden en hebben het nodige onderhoud nodig. Met uw bijdrage kunnen wij ons materiaal onderhouden, meer mensen opleiden en evenementen beveiligen. Wij hopen dat wij uw interesse hebben gewekt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: leeuwarderreddingsbrigade@hotmail.com Ook kun u eens langskomen om te kijken, of voor een gesprek. Wij zijn op maandagavond tussen 18.00u en 21.00u aanwezig in het zwembad de Blauwe Golf te Leeuwarden. (Zie agenda voor eventuele bijzondere avonden)

Bedrijven


Graag willen wij ons even voorstellen: Wij zijn de Leeuwarder Reddingsbrigade (LRB), die vanaf 1934 bezig is om mensen op te leiden tot zwemmend redder. De LRB is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. Onder begeleiding van enthousiaste instructeurs leren wij mensen, hoe ze nog veiliger kunnen zwemmen. En hoe ze andere mensen kunnen redden. De leeftijd van onze leden loopt uiteen van 6 tot over de 70 jaar.

De afgelopen 25 jaar zijn er in Nederland ruim 2700 mensen verdronken, een gemiddelde van 108 per jaar. Ruim de helft van de slachtoffers was nog niet eens volwassen en meestal nog onder de 10 jaar. Dit is natuurlijk onacceptabel! Naast het opleiden tot zwemmend redder, bewaken wij evenementen waarbij mensen het risico lopen te verdrinken. U kunt denken aan survivalruns, maar ook aan de sinterklaasintocht en de nieuwjaarsduik. Hierbij zijn vaak veel mensen aanwezig, dichtbij het water en soms worden de gevaren onderschat. Verder komen wij graag bij de mensen zelf, op bijvoorbeeld braderieen en geven wij presentaties/demonstraties over reddingsbrigades en de gevaren op en rond het water.

Preventie is voor ons het sleutelwoord.

Waarom dit verhaal? Onze vereniging werkt op een 100% vrijwillige basis. De benodigde materialen moeten periodiek vervangen worden en hebben het nodige onderhoud nodig. In ruil voor bijvoorbeeld een advertentie of andere reclamemiddelen, kunt u onze vereniging steunen.
Met uw bijdrage kunt u op een sympathieke wijze uw bedrijf promoten en tegelijkertijd blijk geven van een maatschappelijke betrokkenheid.

Wij hopen dat wij uw interesse hebben gewekt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: leeuwarderreddingsbrigade@hotmail.com
Ook kun u eens langskomen om te kijken, of voor een gesprek. Wij zijn op maandagavond tussen 18.00u en 21.00u aanwezig in het zwembad de Blauwe Golf te Leeuwarden. (Zie agenda voor eventuele bijzondere avonden)

Contact formulier


Als u dit contact formulier zo goed als mogelijk invult en naar ons verzend, reageren wij zo snel mogelijk.

Bedankt, uw bericht is verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Lid worden


Wij bieden de mogelijkheid tot het volgende van 3 proeflessen. Hierbij sluit je aan bij een van onze groepen. Na deze proeflessen, kun je je bij onze vereniging inschrijven. Onze contributie is verdeeld over 4 kwartalen en bedraagd €37 per kwartaal. Voor meer informatie en proeflessen kun je contact opnemen met: lrb.afd.tc@gmail.com

Ook kun je eens langskomen om te kijken, of voor een gesprek. Wij zijn op maandagavond tussen 18.00u en 21.00u aanwezig in het zwembad de Blauwe Golf te Leeuwarden. (Zie agenda voor eventuele bijzondere avonden)

Letop:
De contribute kan worden gewijzigd tijdens een algemene ledenvergadering en zal daarna zo spoedig mogelijk op de website worden aangepast. De vastgestelde contributie van een algemene ledenvergadering is leidend boven het hier genoemde bedrag.

Routebeschrijving zwembad


Zwembad de Blauwe Golf
Jelsumerstraat 12
8917 EN Leeuwarden